onsdag 24 december 2014

God Jul

God Jul
och
Gott Nytt År


Om du vill ha alla delar på svenska: klicka på etiketter, svenska. Så ses vi kanske nästa år igen. Men då blir det något helt annat.


tisdag 23 december 2014

Cast off

Break both yarns, about 150-160 cm each. Knit CC 1 on MC and MC on CC 1. Cast off (UK English)as usual, always knit the next stitch in the other colour and bring the new yarn always over the other.  


Ta av båda garnerna ca 150-160 cm. Sticka räta maskor, bfg på mfg och tvärsom, samtidigt som det maskas av. Ta alltid den nya tråden ovanifrån.

Weave in all ends. Fäst alla trådar.

Block gloves.Tvätta i ljummet vatten, lägg plant att torka.

Till dig som är medlem i Sticka! Sveriges stickförening: Skicka in en bild på dina färdiga vantar till tavla@sticka.org senast 18 jan 2015. Tänk på att inte skicka så stor bild. Kom ihåg att skriva namn och medlemsnummer. Hemligt pris.

måndag 22 december 2014

Mudd, del 3


Hur går det för er? Snart är det klart. Jag har sett lite av det ni gör på facebook, Ravelry och i pm. Lycka till med det lilla som återstår. Allt kommer att finnas kvar så blir du inte klar till jul så finns möjligheten när det passar dig.

Sticka enl diagrammet. Jag har använt samma färger som i muddens första del. Ta av de två mönsterfärgerna när diagrammet är färdigt.

Nästa varv stickas rätt: med mfg 1 och bfg stickas en maska av varje färg, börja med bgf. Därefter stickas ett avigt varv med mfg 1. Sticka dessa två varv en gång till.söndag 21 december 2014

Cuff, third part

 
 
 Knit the chart, I used the same colours as in the first part. Break the contast colours and join in CC 1.
 
Next rnd using MC and CC 1, knit one rnd alternating the contrast yarn with the main colour. Begin with MC. With CC 1 purl the next rnd. Repeat the last two rnds once more = 4 rnds after the chart.lördag 20 december 2014

Mudd, del 2Nu är det dags att sticka en estnisk Nupp, en liten knopp eller knapp. Filmen visar hur det görs.

Filmen visar hur man gör om man håller garnet i höger hand. Gör så här om du har garnet i vänster hand (vilket troligen ni har): Stick in höger sticka mellan två maskor, gör ett omslag åt "fel" håll (motsatt ett vanligt omslag), dra omslaget till rätsidan och sticka den nya maskan (den du dragit fram), ta garnet "fel" väg även denna gång. Flytta 2 m från vänster till höger sticka och lyft den nya maskan över maskorna.

Sticka hela diagrammet, alla varv är med. Sticka 1 v med bfg. På det andra varvet ökas 10 (11) m = 70 (77) m, sticka ytterligare 1 v med bfg. Sticka 5 v med nupps. Rutor med krokar visar var nuppen ska placeras. Sticka 1 v rätt och på nästa varv ökas 8 (7) m = 78 (84) m.

När diagrammet är klart stickas ett rätt varv varannan maska med bfg och varannan med mfg 1. Sticka ett likadant varv med samma färger men nu stickas maskorna aviga. Trådarna är hela tiden på avigsidan. Ta av det blå garnet.
fredag 19 december 2014

Cuff, second part

 

Now it´s time to knit an Estonian Nupp, "button". Look at this film. It shows the nupp knitted in English style.

If you are knitting continental style you have to wrap the working yarn clockwise (opposite of usual wrap) around the right needle and draw a loop through. Wrap the yarn the same way as before when knitting the the loop you just brought to the front.

The nupps are knitted around the marked squares.

The chart shows all rnds. Start to the right at the bottom of chart. Knit one rnd. In the next rnd inc 10 (11) sts = 70 (77) sts. Knit one rnd and then 5 rnds with nupps. Knit one rnd and on the last rnd of chart inc 8 (7) sts = 78 (84) sts.

Next rnd use MC and CC 1: *k 1 with MC and k 1 with CC 1*. repeat *-*
Using the same colour the same way, purl one rnd, holding the yarn at the back. Break CC1.


torsdag 18 december 2014

Mudd, del 1


Ta bort tråden det virkades med i början. Samtidigt placeras maskorna på fyra stickor. Nu finns det 60 (66) m. Sticka 1 v avigt med bfg och minska 4 m = 56 (62) m.


bfg = bottenfärg, mfg = mönsterfärg
På mudden används flera färger. Jag har använt: bfg = vit, mfg 1 = blå, mfg 2 = ljusblå och mfg 3 = röd.

Nu är det dags att sticka en estnisk VITS.
v 1: 1 r med bfg, 1 r med mfg 1
v 2: Ta fram båda garnerna till rätsidan. Varvet stickas avigt: 1 a mfg 1 (stickas på bfg), 1 a bfg (stickas på mfg 1). Den nya färgen tas alltid under den gamla. Ta av mfg 1 när varvet är klart.

Sticka 1 v räta m och 1 v aviga m med bfg.

Alla ökningar på mudden gör så här: 1 omsl, nästa varv stickas omslaget vridet.

Sticka enl diagrammet med 1 v mfg 2 samtidigt ökas 4 m = 60 (66) m. 3 v mönster med bfg + mfg 3, 1 v mfg 2.

Nu ser mudden ut så här.

onsdag 17 december 2014

Cuff, first partRemove the crocheted thread from the start. At the same time put the sts on 4 needles.


MC = main colour CC = contrast colour
Now it´s time to use more colours. I´ve used MC = white, CC 1 = blue, CC 2 = light blue and CC 3 = red.
Now you have 60 or 66 sts. With MC purl one rnd and dec 4 sts = 56 (62) sts.
Next you will knit an Estonian VITS.
Rnd 1: k 1 MC, k 1 CC 1. ( Knit one round alternating a contrast yarn with the main clour)
Rnd 2: Bring both yarn to the front as if to purl. Purl 1 st with CC 1 (on the MC), purl 1 st with MC (on CC 1) bringing the new colour under the old every time you change. Now the vits is finished. Break CC 1.

With MC knit one rnd and purl one rnd.

All increases on the cuff are made like this: yo, next rnd: knit yo in back of loop.
Knit the chart with CC 2, CC 3+MC. Inc 4 sts on the first rnd with CC 2 (light blue) = 60 (66) sts.
Todays work.


tisdag 16 december 2014

Tumme


Sticka maskorna från tumtråden. Plocka upp och sticka 12 (14) m bakom tummen = 34 (36) m. Sticka runt och minska en lika kil bakom tummen som på vanten = 28 (30) m. Min tumme blev lite stor så det går bra att minska 2 eller fler maskor om du vill.Minska som övriga fingrar när tummen mäter 5,5 cm eller mitt på nageln.


måndag 15 december 2014

Thumb


Today it´s time to knit thumbs. Knit the 22 sts from thread, pick up and knit 12 (14) sts around thumbhole = 34 (36) sts. Shape gusset on the inside of thumb as on the glove = 28 (30) sts. My thumb is a little to wide I think. You can dec 2 or more sts if you want.
Shape tip as for fingers, approx 5,5 cm.
söndag 14 december 2014

lördag 13 december 2014

Lucia


Idag blir det inget nytt. Ta det lugnt och fira Lucia.

 
Vänster pekfinger klart.
 

fredag 12 december 2014

Three fingers in three days

The first picture shows how many sts you need for each finger if you have 58 sts. From left: Indexfinger: 10+11+5 new CO sts = 26 sts. Middlefinger: pick up 5 sts, k 8, CO 5 sts, k 8 = 26 sts. Ringfinger: pick up 5 sts k 21 remaining sts = 26 sts.


Bilden visar hur maskorna fördelas till fingrarna om du har 58 m. Börja med pekfingret, längst till vänster på bilden. Sticka 10+11 m, lägg upp 5 nya = 26 m. Långfingret: plocka upp 5 m, sticka 8, lägg upp 5, sticka 8 = 26 m. Ringfingret: plocka upp 5 m, sticka återstående 21 m = 26 m.

All fingers: End tip like little finger. Knit around until fingers are approx 6 cm indexfinger and ringfinger, 7 cm middlefinger,  or when you reach the middle of the nail.

Alla fingrar minskas som lillfingret. Ungefärlig längd innan minskningarna: pekfinger och ringfinger ca 6 cm, långfinger ca 7 cm eller när du är mitt på nageln.


I use a circular needle for the sts in waiting. Jag har de vilande maskorna på en rundsticka medan ett finger stickas. Mindre risk att några maskor rymmer.

And now if you have 53 sts. Do the same as above. Here is you picture for the numbers of sts. Indexfinger: 24 sts. Middlefinger: 25 sts. Ringfinger: 24 sts.


Här är antal maskor för de olika fingrarna om du har 53 m när de börjar. Pekfingret: 24 m. Långfingret: 25 m. Ringfingret: 24 m.

Om det fattas en maska här eller där gör inte så mycket. Om du tycker ett finger är för stort: minska en maska eller två.

There won´t be another clue until monday, only pictures. Det kommer ingen ny ledtråd förrän på måndag, bara bilder. Så det är gott om tid att sticka fingrar och/eller höger vante som stickas spegelvänt.

I Estland är det vanligt med roositud även på fingrarna. Jag har inte gjort det men om någon vill finns bilder på nätet.

torsdag 11 december 2014

Not så mycket

Today it isn´t so much to knit so it will be both in English and Swedish. After the little finger is finished pick and knit 6 sts at the base of little finger and knit 5 rnds on all 53 (58) sts.

 
När lillfingret är klart plocka upp 6 m mot lillfingret = 53 (58) m och sticka 5 v.
 
 
Tomorrow it will be A LOT more. I morgon blir det MYCKET mer.

onsdag 10 december 2014

Nu är det dags för fingrar

Nu är det dags för fingrar. Alla fingrar: Fördela maskorna på tre stickor och sticka med den fjärde.

Första fingret är lillfingret. Vänster vante: sticka 6 (7) m från första stickan, lägg upp 6 m och sticka fjärde stickans 7 sista maskor = 19 (20) m.Sticka till fingret är ca 4 cm eller mitt på nageln. Minska genom att ta ihop 2 m i bakre maskbågen i början av varje sticka till 6 m återstår. Jag har läst att detta sätt att minska är vanligt i traditionell estnisk vantstickning, fast jag minns inte var. Ta av garnet och dra det genom maskorna.tisdag 9 december 2014

Time for fingers

Now it´s time to knit the fingers. All fingers: Divide the stitches onto three needles and knit with 4th dpn.

The first one you will knit is the littlefinger. Left glove: 19 (20) sts in total = knit 6 (7) sts from the first needle, cast on 6 sts and knit 7 sts from the forth needle.
Knit around until finger is about 4 cm or reach to the middle of the nail. Knit 2tog tbl at the beginning of each needle (= 3 sts decreased per round) until 6 sts remain. Break yarn and fasten off.måndag 8 december 2014

Mer roositud

Fortsätt sticka roositudmönstret. Ta en tråd av valfri färg till de små röda "figurerna". Det är lättare med flera trådar än att hoppa långt på baksidan. Samtidigt som mönstret fortsätter börjar.......

 
...minskningar för den lilla kilen bakom tummen. Kilen stickas över de 10 nya maskorna. Sticka enl diagrammet = 60 eller 66 m återstår.

 
2 m tills = sticka ihop 2 m rätt. ödht = lyft 1 m, sticka 1 r, dra den lyfta maskan över, den här minskningen kan också göras som gårdagens ssk. ssk har inget riktigt bra svenskt namn och traditionellt har ödht använts i svenska stickbeskrivningar sen långt tillbaka. Det är lutningen på minskningen som är det viktiga. Länkar till filmer finns i gårdagens inlägg. När mönstret är klart återgår man till att sticka med fyra stickor.

 
Vantens insida med tumkil och den lila kilen ovanför tumhålet.

 
Vantens ovansida. Fortsätt sticka runt till vanten når till lillfingrets början, ca 3,5-4,5 cm. Passa på att fäst alla mönstertrådar.

 
Avigsidan


söndag 7 december 2014

More roositud

Continue the roositud pattern. Take a short thread, colour of your choise,  one for each of the small red dots and continue the big red part in the middle with the starting thread and at the same time...


 ...start decreasing for small gusset behind thumb, the 10 cast on sts, on every other rnd 3 times, see chart = 60 or 66 sts remain.


Here you can see how to do ssk = slip,slip, knit together

Here you can see k2tog = knit two together


Thumgusset and small gusset over thumbhole.


Roositud

Knit arund until glove reaches base of little finger, about 3,5-4,5 cm above thumbhole. Now you can weave in ends from the roositud.


lördag 6 december 2014

Flera nya moment

Många verkar klar engelskan bra. Här kommer gårdagens del på svenska.

Läs hela inlägget innan du fortsätter. Den översta rutraden i diagrammet ska inte stickas. Roositudmönstret fortsätter och ta inte av mönstergarnet. I några kommentarer finns också frågor och svar.
Kom ihåg att fortsätt öka för tumkilen.

Nu är det dags att börja sticka rooitudmönster. Se till att mönstret kommer på mitten av handens ovansida. Alla maskorna på ovansidan är på en sticka.


Den här filmen visar hur man stickar roositud, en estnisk teknik där mönstertrådarna vävs in medan man stickar. Använd ett tjockare garn enkelt eller ta ett tunnare garn dubbelt. Jag har använt Karisma. Om man använder dubbelt garn kan man vika det och när man börjar trä igenom öglan så blir det färre trådar att fästa. Jag har använt en röd tråd och två blå trådar, ca 80-90 cm långa. Välj färger som passar din vante. Börja med den röda.
Här är de två första varven av roositudmönstret stickat.

När det finns 22 m i tumkilen, sticka två varv till. Sätt maskorna på en tråd och lägg upp 10 maskor över hålet. Lägg upp maskorna med ögleuppläggning.


Min vante ser ut så här nu.

Sök roositud på google, bilder, så finns mycket mer.